VIII. Släktmötet på Margrethelunds slott den 30 maj 1946.

Till styrelse valdes: Samuel Åkerhielm (B), ordförande, (nyval), Catharina Ekman (M, Hans Åkerhielm (B), Elise Åkerhielm (M) och Eric-Samuel Åkerhielm (M) sekreterare.

Beslöts att uppdra åt Göran Åkerhielm (M) att noggrant följa och anteckna förändringar inom släkten som underlag till en ev. ny upplaga av släktboken.

Överräckte den avgående ordföranden Erik Åkerhielm (M), efter att ha utsetts till föreningens hedersordförande, en ordförandeklubba som gåva till släktföreningen.

Efter sammanträdet bjöds samtliga närvarande på lunch med åtföljande visning av slottet med glimtar ur dess äldre historia.