Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h

                                                                      

Åkerhielmska släktföreningens
hemsida för de friherrliga ätterna
Åkerhielm af Margrethelund, nr 205
och
Åkerhielm af Blombacka, nr 232