VII.  Släktmötet på Riddarhuset den 29 maj 1943

Till styrelse valdes: Erik Åkerhielm (M) ordförande, Annie Åkerhielm (M),
Elise Åkerhielm (M) (nyval) och Hans Åkerhielm (nyval).

Hans Åkerhielm (B) redogjorde efter förhandlingarna för sina intryck
som fältpastor för Svenska frivilliga under finska vinterkriget 1939-1940 och fortättningskriget 1941.