VI. Släktmötet på Villa Rosengården, Djursholm den 30 maj 1937

På släktmötet deltog det totalt 47 röstberättigade medlemmar, personligen eller genom fullmakt.
Släktmötet valde följande styrelse: Erik Åkerhielm (M), ordförande (nyval), Annie Åkerhielm (M), Nils Åkerhielm (M), (nyval), Samuel Åkerhielm (B) och Eric-Samuel Åkerhielm (M) sekreterare (nyval).

Konstaterades att föreningens medlemsantal stigit till 81, det hittills högsta.

Efter förhandlingarna avresa med tåg till Djursholms Restaurant där subskriberad middag serverades till följande kostnader:
Spårväg till restauranten                0:15 kr
Middag, allt inkluderat                   8:25 kr

Middagen: Allmänt smörgåsbord, lammsadel med legymer, fruktglass, mousserande vin, öl, snaps eller cocktail och kaffe.
Serviceavgift och dricks ingick.