V. Släktmötet på Annebergs gård den 27 maj 1934

Till ny styrelse valdes:
På släktmötet valdes ny styrelse: Erik Åkerhielm (M), ordförande (nyval), Annie Åkerhielm (M) ,Evert Åkerhielm (B), (nyval), Elise Åkerhielm (M) sekreterare och Hans Åkerhielm (B).
Efter fru Göthilda Hansens, f Åkerhielm, i Oslo frånfälle som sista kända medlem av den adliga ätten Åkerhielm, beslöts tills vidare utesluta denna ätt från föreningens medlemsredovisning.
Efter förhandlingarna bjöds deltagarna på lunch på Anneberg.