Släktmötet 1940 inställdes
(enligt styrelsebeslut den 15 maj 1940)