IX. Släktmötet på Dylta Bruk den 12 juni 1949.

Den styrelse som valts vid föregående släktmöte omvaldes.
Samuel Åkerhielm (B), ordförande, (nyval), Catharina Ekman (M),
Hans Åkerhielm (B), Elise Åkerhielm (M) och Eric-Samuel
Åkerhielm (M) sekreterare.

Föreningen fick från år 1950 för sitt arkiv disponera ett utrymme hos
Erik Åkerhielm i dennes fastighet i Djursholm.

Efter sammanträdet bjöds de närvarande på lunch. Härefter följde en orientering om brukets historia och dess verksamhet, under den tid medlemmar av släkten varit dess ägare.