IV. Släktmötet vid Åkers kyrka den 14 maj 1931

Till ny styrelse valdes: Erik Åkerhielm (M), ordförande (nyval), Annie Åkerhielm (M) (nyval), Samuel Åkerhielm (B), Elise Åkerhielm (M) sekreterare och Hans Åkerhielm (B) (nyval).

Efter sammanträdet besågs Åkers kyrka, Skäggesta gård liksom Strängnäs domkyrka. Middag medfördes genom styrelsens försorg och intogs efter inbjudan av jägmästaren och konstnären James Pauli i dennes hem i Strängnäs.