III. Släktmötet på Riddarhuset den 31 maj 1928

Följande nya styrelse valdes: Dan Åkerhielm (M) till ordförande efter Axel Åkerhielm (B), som hade avlidit 1926, Elise Åkerhielm (M), Gustaf-Samuel Åkerhielm (M), Samuel Åkerhielm (B) (nyval) och Erik Åkerhielm (M) sekreterare.

Släktmötet uttalade ett stort tack till Nils och Erik Åkerhielm, vilka utan arvode tagit fram den för släkten betydelsefulla Åkerhielmska Släktboken.

Efter förhandlingarna lämnade Nils Åkerhielm (M) en redogörelse för arbetet vid insamlandet av uppgifter till släktboken.

Den 7 december 1929 firades under högtidliga former på Riddarhuset 205-årsdagen av vår gemensamme förfader, statssekreteraren Samuel Månsson Agriconnius adlande under namnet Åkerhielm, med föredrag av fil.dr. Tom Söderberg om denne vår anfader och framförandet av Annie Åkerhielms (M) dikt ”Forntid och framtid”. På kvällen samlades deltagarna till middag på Grand Hotel Royal.