II. Släktmötet på Riddarhuset den 5 maj 1925

Den styrelse, som valts vid det första släktmötet återvaldes: Axel Åkerhielm (B), ordförande,
Gustaf-Samuel Åkerhielm (M), Erik Åkerhielm (M), Gustaf-Samuel Åkerhielm (M) och Hélène Bildt (B).

Beslöts åt Erik Åkerhielm (M) att sammanställa en illustrerad släktbok på grundval av de omfattande forskningar som genomförts av Nils Åkerhielm (M).

Den 22 december 1926 lämnade ”Åkerhielmska Släktboken”, en betydande volym om ca 500 sidor och med 300 illustrationer, trycket. Den angavs vara den då till volymen största adliga släkthistoria som utgivits i Sverige (enligt släktföreningens styrelseberättelse för år 1926).