I. Släktmötet på Riddarhuset den 7 maj 1922

Detta möte kunde hållas först 1922 i närvaro av 40 släktmedlemmar varvid släktföreningens stadgar antogs.

En första styrelse valdes: Axel Åkerhielm (B), ordförande, Gustaf-Samuel Åkerhielm (M), Erik Åkerhielm (M), Gustaf-Samuel Åkerhielm (M) och Hélène Bildt (B). Föreningens bildande inrappoterades till Riddarhuset.

Arbetet under det första verksamhetsåret koncentrerades till medlemsrekrytering, vilket resulterade i att föreningen hade vid årets slut 52 medlemmar.

Under  år 1924 utdelades släktföreningens första understöd, i det att en mycket behövande medlem av ätten Margrethelund tilldelades ett understöd om 100 kr. Många understöd har därefter givits till olika behövande släktmedlemmar. På senare år har understöden övergått till att utbetalas från Carl Åkerhielms stiftelser.