INBJUDAN till
 

                        ÅKERHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS
 
                                              100 års jubileum
 
                    fredag, lördag och söndag 21-23 september 2018.

 
PRELIMINÄRT PROGRAM:
 
Fredag 21 september
18.00 – 21.00 Välkomstdrink på Läkarförbundet, Villagatan 5, Stockholm
 
Lördag 22 september
10.00 – 15.00 Utflykt med lunch
 
18.00 – 01.00 Släktmötesförhandlingar samt bankett med efterföljande dans på Riddarhuset, Stockholm
 
Söndag 23 september
10.00 – 15.00 Lunch på Margrethelunds slott, Åkersberga.  (Bussar från Stockholm fram och åter)
 
(Vänligen OBSERVERA att tider och programpunkter kan komma att ändras något)

Alla medlemmar i släktföreningen och deras familjemedlemmar/barn är välkomna att deltaga,
liksom medlem med stadigvarande sambo samt barn till medlem med make/maka/stadigvarande sambo.
Nytt för i år är att barn till föreningsmedlem, levande som avliden, också är välkomna att deltaga i jubiléet.
 
Detaljerad information och fastställt program samt anmälan kommer att skickas ut under våren.
 
MYCKET VÄLKOMNA!
 
Styrelsen
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________
För ytterligare upplysningar/frågor, kontakta gärna
-sekreterare, Johan Åkerhielm (B) som nås på mail: johan.akerhielm@gmail.com eller tel: 072-528 00 66
-ordförande Carl-Gustaf Åkerhielm (M) som nås på mail: cg.akerhielm@telia.com.