Åkerhielmska släktföreningen

 

 1917 togs det ett initiativ att bilda en släktförening till inbördes stöd och hjälp för medlemmarna av ätterna Åkerhielm af Blombacka och

Åkerhielm af Margretelund.

 

En informell arbetsgrupp tillsattes vid detta tillfälle för att utarbeta förslag till stadgar att läggas fram för ett senare släktmöte, för att formellt

bilda Åkerhielmska släktföreningen.

 

1922 kunde Åkerhielmska släktföreningen bildas formellt vid det första ordinarie släktmötet. Vid detta släktmöte kom man överens om att

träffas vart tredje år.

 

Det har hållits 31 släktmöten sedan 1922, det senaste hölls 2012 på Skäggesta gård i Södermanland, varifrån släkten Åkerhielm ursprungligen kommer ifrån.

Släktföreningen har idag 104 medlemmar, varav 44 ur Blombacka och 60 ur Margretelund.

 

Idag är släktföreningens uppgift att organisera släktmötet och att informera om ätterna Åkerhielm.
 

Släktmötet

 

Släktmöte hålls vart tredje år. Syftet med med släktmötet är att stärka de gemensamma släktbanden mellan de båda ätterna

Åkerhielm af Blombacka och Åkerhielm af Margretelund å ena sidan och å andra sidan mellan släktningar som är bosatta inom

Sverige och de släktingar som är bosatta utanför Sverige.

 

Släktföreningens styrelse

Vid släktmötet 2015 valdes följande styrelse:

Carl - Gustaf Åkerhielm (M)              ordförande
Anna Persson (M)
Gustaf Åkerhielm, f 71 (B)
Gustaf Åkerhielm, f 73 (B)
Mats Åkerhielm (B)                             klubbmästare

Suppleanter
Anna Åkerhielm (M)
Johan Åkerhielm (B)                           sekreterare och webmaster
Peter Åkerhielm


Övrigt

 

Släktföreningen har givet ut två större släktböcker.

Åkerhielmska släktboken (1926), Åkerhielmska ätternas öden under fyra sekler och Åkerhielmska släktboken 2000, som är en uppdatering på vad som har hänt efter 1926.

Denna släktbok finns till försäljning.

 

Åkerhielmska släktföreningen har också gett ut ett antal häften och mindre häften, bl a Anna Agriconica Åkerhielms dagboksanteckningar under hennes resa på slutet av 1600-talet.