Prosten Magnus Jonae Agriconnius

f.1604, d 1655

 

Magnus Jonae föddes som Måns Jonsson på släktgården Skäggesta år 1604, han är det enda barn till Jon Månsson och Kjerstin, som man känner till idag.

 

Magnus Jonaes studiebegåvning upptäcktes tidigt och därför sändes han iväg till olika skolor utanför sin socken, först i Strängnäs och sedan i Uppsala, där han tog studenten år 1625.

Under sin tid Uppsala vet man att han kallade sig för Magnus Jonae Sudermannus Akrensis, eller Måns Jonasson från Åkers socken i Södermanland.

 

Hösten 1625 började han vid Uppsala universitet för att läsa till präst. Vid den här tiden var det naturligt att en studerad bondson skulle antingen bli präst eller lärare, eftersom det ledde till ett bra arbete efter examen.

 

Den 14 oktober 1629 prästvigs Magnus Jonae för Strängnäs stift, men han väljer att stanna kvar vid Uppsala Universitet för att läsa till lärare.

Han tar filosofie magistergraden 1632 och när han så slutar vid Universitet tar han ett efternamn.

Han tog efternamnet Agriconnius; Agri efter Åkers socken och Connius efter det latinska ordet Kovvos som betyder Skägg.

 

Han väljer att bli skolmästare eller rektor vid Nyköpings trivialskola 1634 – 1636,

för att dels skaffa sig yrkeserfarenhet och dels att lära känna vilka församlingar som bra.

I slutet av 1635 söker han kyrkoherdetjänsten i Floda pastorat per conjugium, dvs att han ska gifta sig med änkan efter den gamle kyrkoherden som just har avlidit.

 

Innan tjänsten hade blivit tillsatt i Floda socken hade han förlovat sig med änkan efter kyrkoherde Grubb, Sofia Kempe.

 

Magnus blev anmäld till domkapitlet för detta, eftersom en medkandidat ansåg att Magnus hade på detta sätt självsvådligt tagit händelserna i förväg. Han blev emellertid friad av domkapitlet.

 

Fältmarskalken greve Lars Kagg, som ägde Fjällskäfte gård i Floda och hade rätt att utse kyrkohedarna i Floda socken utnämnde Magnus till ny kyrkoherde, men domkapitlet beslöt att inte godkänna denna utnämning, utan utnämnde en annan.

 

Magnus Agriconnius fick som ersättning kyrkoherdebefattningen i sin hemsocken Åker med Länna annexförsamling i januari 1636, i samband med tillträdet som kyrkoherde gifter han sig med Sofia Kempe.

 

Magnus Agriconnius var en arbetssam och en mycket duglig präst, 1641 blev han prost och ledamot av domkapitlet. Han var dessutom vik domprost i Strängnäs stift 1641 – 1645.

1648 var han preses vid prästmötet.

 

1651 tillsätter drottning Kristina honom som kyrkoherde i Nyköpings östra församling.

Han hinner bara verka i sin befattning som kyrkoherde i Nyköping i fyra år till 1655, då han avlider.