Joan Olofsson i Skäggesta, Släktens äldsta tid

 

Släktens äldsta historia är svår att få reda på, man får gå tillbaka till de gamla jordeböckerna för att se vem som äger gården Skäggesta.
Släkten Åkerhielm härstammar från skattebonden Joan Olofsson, ca 1500 – ca 1565, han står upptagen i 1541 års jordebok som ägare till gården Skäggesta i Åkers socken, några mil utanför Strängnäs.

I 1549 års jordebok äger Joen i Skiäggesta förutom skattehemmandet Skäggesta också del av en "utiordh i Riby och del av en utiord i Solberga".

Alla ligger i och omkring Åkers socken

 

Sista gången Joen Månsson står med i jordeboken är i 1562 års jordebok. I 1567 års jordebok står hans son Måns Jonsson, ca 1540 – ca 1601,

som ägare till Skäggesta och del av de bägge utjordarna.

 

Han blir mellan åren 1567 – 1581 länsman (ungf. skatteuppbördsman, landspolis etc) i Åkers härad, (en härad omfattade 3-4 socknar),

vilken Åkers socken var en del av.

 

Det är först i 1581 års jordebok han står upptagen som som länsman. Vid Skäggesta skattehemman finns här antecknat att hemmandet är fritt från skatt såsom lön för det omak länsmannen hade för sin tjänst.

 

Denna skattebefrielse av gården Skäggesta och senare generations byte av utjordarna så att man kom att byta bort hela delen av Solberga mot hela delen av Riby, medförde att släkten kom att bli välbärgad.

 

Måns Jonsson son, Jon Månsson ca 1564 – 1646 är liksom sin far länsman i Åkers härad. Jon Månsson var liksom fadern en driftig och ekonomisk man. Han blir 1614 ensam ägare till Skäggesta och Riby, efter att han har utlöst sina systrar.

1633 inköper han en gammal förfallen kvarn, Berga kvarn, och rustar upp denna.

 

Jon Månsson äger nu de två skattehemman Skäggesta och Riby samt Berga kvarn, Skäggesta är dessutom skattebefriat eftersom han är länsman.

Han har med kraft och klokhet fullföljt sin faders arbete på att förbättra familjens ekonomi.

Härigenom blev det också möjligt att i de två – tre närmast följande genrerationerna att bekosta studier för dessa Skeggesta-pengar vid Uppsala universitet, för sonen Magnus Jonae Agriconnius och för sonsonen Samuel Agriconius Åkerhielm och sonson sonsönerna Samuel och Lars Åkerhielm.

 

När Jon Månsson avlider 1646 är han en mycket aktad och välbärgad man.