Anna Månsdotter Agriconica, adlad Åkerhielm
f. 1642, d. 1698

 

Anna föddes i Åkers församling 18 mars 1642, hennes föräldrar var prosten Magnus Jonae Agriconnius och Sofia Kempe. Anna fick sin första utbildning i hemmet av sina föräldrar, hon visade tidigt prov på stor studiebegåvning, hon var först duktig pålatin och historia, för att senare lära sig moderna, levande, språk. Med tiden kunde hon de mesta av europas språk.

Hennes föräldrar dog när hon var 13 respektive 16 år.

Annas bror Samuel lyckades att skaffa anställning åt henne i rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardies hem, hon blev sällskapsdam åt Magnus Gabriels hustru, prinsessan Maria Eufrosyne av Pfalz-Zweibrücken, syster till Karl X Gustav.

Anna blev mycket god vän med dottern till Magnus Gabriel och Maria Eufrosyne, Katarina Charlotta. När Katarina 1682 gifte sig med den svensk-tyske fältmarskalken Otto von Köningsmarck, följde hon med till den nya familjen, som Katarinas sällskapsdam.

Anna följde med paret von Köningsmarck under åren 1686-1688, när Otto von Kröningsmarck hade blivit utsedd att vara republikens Venidigs överbefälhavere för armén i kriget mot det Ottomanska riket i Grekland.

Anna förde en dagbok, en reseskildring under tiden i Grekland. I denna skrev hon ned striderna men också de vetenskapliga undersökningar som hon och Katarina gjorde i de gamla ruinerna. Denna reseskildring är en av de äldsta som finns på svenska.

Anna rapporterade hem 1687 när Aten var belägrat och Partheon sprängdes luften,ottomanerna hade haft Partheon som krutförråd, kvar blev den ruin som står där idag.

Hennes bror Samuel tog in några av dessa skildringar i den svenska Post och Inrikestidningar, detta medförde att Anna blev den första svenska krigskorrespondenten.

I runierna efter Partheon fann Anna ett arabiskt manuskript, som hon vid hemkomsten till Sverige skänkte till Uppsala universitet

Otto von Köningsmarck avled i pesten 1688 som hade börjat i Aten. Efter Otto von Köningsmarcks död reste Katarina och Anna till von Köningsmarcks egedom utanför Stade i Tyskland. Stade tillhörde under denna tid Sverige.
Anna blev adlad någon gång mellan 1691 – 1693, eller som det hette upptagen i sin brors adelsskap.

Hon avled i Stade 1698.