Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h

                                                                      

Åkerhielmska släktföreningen

hemsida för de friherrliga ätterna
Åkerhielm af Margretelund, nr 205
och
Åkerhielm af Blombacka, nr 232


 

INBJUDAN till
 
ÅKERHIELMSKA SLÄKTFÖRENINGENS
 
100 års jubileum
 
fredag, lördag och söndag 21-23 september 2018.
 

Se hela informationen under fliken Anmälan släktmöte 2018.