Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h Åkerhielm af Margretelunds vapen t.v och Åkerhielm af Blombackas vapen t.h

                                                                      

Åkerhielmska släktföreningens
hemsida för de friherrliga ätterna
Åkerhielm af Margrethelund, nr 205
och
Åkerhielm af Blombacka, nr 232


 

SAVE THE DATES
Nästa släktmöte kommer att bli helgen 3 och 4 september.
Vi kommer då att besöka Dyta herrgård, Närke och Örebro.
Mer information kommer.