Anmälan till släktmötet
fredag, lördag och söndag 21-23 september 2018.

         JUBILEUMSPROGRAM


 

 Fredag 21 september
 

Kl. 18.00 – 21.00   Välkomstmingel med lättare                                                               buffé på Läkareförbundet,
                                   Villagatan 5, Stockholm

 

Lördag 22 september
 

Kl. 11.30                        Avresa med m/s WAXHOLM III
                                       (fartyget ligger vid Nybroplan,                                                           Nybrokajen, vid hotell The Strand)

 

Lunch ombord


Kl. 13.00 (ca)              Ankomst Artipelag (Värmdö).
                                      Besök på utställningen                                                                        Bloomsbury Spirit.
                                      (Hundra år efter sin storhetstid är den                                          gränsöverskridande  Bloomsbury                                                    gruppen mer  aktuell än någonsin).

Kl. 15.00                     Avfärd med abonnerad buss till                                                         Stockholm

Kl. 18.00                     Släktmöte på Riddarhuset                                                                 (Riddarhussalen)
Kl. 19.30                     Jubileumsmiddag med dans på                                                          Riddarhuset
                                      (klädsel: smoking eller mörk kostym)Söndag 23 september
 

Kl. 11.30                     Avresa med abonnerad buss till                                                        Margrethelunds slott, (Åkersberga).
 
K.l 14.30 (ca)             Återfärd till Stockholm med                                                               abonnerad buss.

INFORMATION och ANMÄLAN.
 

Deltagare: Medlem med make/maka/stadigvarande sambo,                          samt barn  till medlem med make/maka/
                     stadigvarande sambo.  
                    Bar till föreningsmedlem, såväl levande som                                  avliden, äger rätt att närvara. 
                   
                   Åldersgräns under middagen 13 år, i övrigt ingen                         åldersgräns.

Kostnad: Kr. 600:-/person.
                 I detta belopp ingår hela programmet såsom det                             anges i denna inbjudan.

                 ALTERNATIV:       
        1.     För den som inte önskar delta i utfärden på lördagen                  blir  kostnaden kr. 500:-/person.

        2.    För den som inte önskar delta i utfärden på söndagen                  blir  kostnaden kr. 500:-/person.

        3.     För den som endast deltar på lördagskvällen på                            Riddarhuset blir kostnaden kr. 400:-/person
      

Betalning: Beloppet betalas in på föreningens bankgiro 331-2626 i samband med anmälan. (OBS! Nytt bankgironummer).
                    
 Deltagandet är bekräftat när såväl anmälan som betalning kommit  föreningen tillhanda.


Anmälan tas tacksamt emot senast den
3 september 2018.


Ytterligare information lämnas  av
ordföranden Carl-Gustaf (M) på tel 070-341 97 17
eller mail cg.akerhielm@telia.com
 
sekreteraren Johan (B) på tel 072-528 00 66
eller mail johan.akerhielm@gmail.com

Jag anmäler följande personer.